Ceník služeb

Základní služby

Půjčování knih a časopisů

Přístup na internet


zdarma

zdarma

Manipulační poplatek spojený s registrací

Registrační poplatek - dospělí

Registrační poplatek - děti, studenti, učni, důchodci


100 Kč

50 Kč

Kopírování

Strana A4 jednostranně

Strana A4 oboustranně

Strana A3 jednostranně

Strana A3 oboustranně


2 Kč

3 Kč

3 Kč

4 Kč

Tisk (na počítačové tiskárně)

Strana A4 černobíle

Strana A4 barevně


3 Kč

10 Kč

Poplatky z prodlení

1. upomínka

2. upomínka

3. upomínka

Upomínací dopis


5 Kč + pošt.

10 Kč + pošt.

20 Kč + pošt.

30 Kč  + pošt.

Další sankční poplatky

Ztráta čtenářského průkazu

Poplatek za vyřazení (účtuje při ztrátě nebo zničení)

- kniha


- časopis


- ostatní dokumenty


 Kč


pořizovací cena + 100 Kč

pořizovací cena + 20 Kč

pořizovací cena + 30 Kč


Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.

TOPlist